پیام دبیر کل اتحادیه بمناسبت برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی تخصصی صنعت فوتبال

پیام دبیر کل اتحادیه مدیران باشگاه های فوتبال ایران بمناسبت برگزاری اولین نمایشگاه مجازی تخصصی صنعت فوتبال در پاییز 1402

فوتبال، سبک زندگی دیجیتال و توسعه کسب کار، سه رویداد بزرگ این عصر می‌باشند .
اولین نمایشگاهِ مجازیِ تخصصیِ صنعتِ فوتبال، تلاقی این سه واقعیتِ تاثیر گذار بر زندگی نوینِ مدرن خواهد بود.
جهان تغییر کرده است؛ و به همراه آن این وظیفه برای اتحادیه باشگاهای فوتبال به وجود می‌آید که انتظاراتِ خود را، منطبق بر آنچه برای سازمان‌هایمان لازم است تنظیم کرده و بهترین تصمیمِ نوآورانه را در این مسیر پرشتاب، اتخاذ کنیم .

این نمایشگاه با محاسنِ بسیار و تهدیداتِ قلیل، این امکان را فراهم خواهد کرد، تا فاصله‌ مستطیل سبز و سقف آبی صنایع به حداقل خود برسد.

برگزاری اولین نمایشگاهِ مجازیِ تخصصیِ صنعتِ فوتبال، فرصتی مغتنم برای باشگاه ها، صنایع پشتیبانی و خدماتی در صنعت عظیم و پرطرفدار فوتبال می‌باشد.

لینک ورود به نخستین نمایشگاه مجازی تخصصی صنعت فوتبال

https://lobby.hitex.events/exhibitions/6533e7ba9cc7be8c7dbe2fad