اتحادیه فوتبال جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

پس از جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی غزه، اتحادیه باشگاه های فوتبال ایران   ضمن ابراز همدردی با مردم‌مظلوم‌ فلسطین، حمله به این بیمارستان را که منجر به شهادت و مجروح شدن صدها نفر ار مجروحان و بیماران گردید را محکوم می نماید.