اساسنامه

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه اتحادیه مدیران باشگاههای فوتبال جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

در این هنگام که کشور اسلامی ما یکی از شورانگیزترین و در عین حال حساسترین مراحل را می پیماید و ملت شریف ایران با برخورداری از رهنمودهای اندیشمندانه امام راحل و رهبریهای خردمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی می رود تا در گذرگاه انقلابی نجات بخش به پیروزیهای چشمگیر دیگری نایل آید.

هیئت موسس اتحادیه مدیران باشگاههای فوتبال بر اساس آگاهی به ضرورت ایجاد تشکیلات سازمان یافته و جهت دار با همبستگی و یگانگی هر چه فشره تر و کاملتر در این عصر اقدام به تاسیس اتحادیه مدیران باشگاههای فوتبال که از ارکان زیر بنایی ورزش فوتبال می باشد نموده اند.

امید است با عنایت خداوند قادر متعال با همیاری و مساعدت همه دست اندرکاران  و پیروی از آرمانهای خون رنگ شهیدان و در لوای پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران شرایطی فراهم شود تا با ایمانی راسخ و فکری آسوده در راه پیشرفت نظام ارزشی ملهم از بینش اسلام که ورزشی می جوید و می سازد- مهذب- نیرومند- با نشاط و سالم قدم بردارد و از این پدیده پر طرفدار مردمی و این ابزار مهم فرهنگی با توجه به شرایط زمانی و مکانی روحیه جوانمردی و پهلوانی را در بین اقشار جامعه خصوصاً نوجوانان و جوانان آینده ساز اشاعه دهند و حقوق باشگاه را ایفا نماید.

فصل اول

کلیات

ماده 1: نام

اتحادیه مدیران باشگاه های فوتبال جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه باختصار (اتحادیه فوتبال) خوانده می شود.

 

ماده2: تعریف

اتحادیه فوتبال نهادی است مستقل، عمومی، غیر دولتی و غیر انتفاعی متشکل از مدیران  باشگاه های فوتبال دارای شخصیت  حقوقی که بر پایه این اساسنامه تاسیس می شود.

 

ماده3: هدف

1-3  فراهم آوردن زمینه ایجاد تشکیلات ورزشی بمنظور هماهنگی و به کارگرفتن همه جانبه نیروهای باشگاههای فوتبال برای اعتلای ارزشهای اسلامی و فنی فوتبال با رعایت قوانین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و FIFA

2-3  گسترش و تحکیم روابط، مناسبات فرهنگی ورزشی، تشکیلات اجرایی، آموزشی و اقتصادی میان باشگاهها از طریق تهیه و اجرای برنامه مناسب برابر ظوابط قانونی

3-3 ایجاد زمینه بهره وری هر چه بیشتر از روحیه تعاون وخدمات سازمانها، نهادها و افراد خیر و علاقمند

4-3 استفاده از دانش و تجارب اتحادیه های فوتبال کشورهای خارجی و شرکت در مجامع ورزشی جهانی با رعایت مقررات ومصالح جمهوری اسلامی ایران

5-3 همکاری با واحدهای اجرایی و کارشناسی و تحقیقاتی و علمی نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی برابر مقررات

6-3 انعقاد قرارداد جمعی به نمایندگی از طرف اعضا

ماده 4: تابعیت

اتحادیه فوتبال تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضا آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

 

ماده 5: عضویت

اتحادیه عضو فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 

ماده 6: نشان

نشان مخصوص اتحادیه فوتبال مطابق با شکل زیر و به ثبت قانونی میرسد.

ماده 7:اقامتگاه

دفترمرکزی اتحادیه فوتبال در تهران است و می تواند دارای دفاتر در سایر استانهای کشور باشد.

 

ماده8: مدت

مدت فعالیت اتحادیه فوتبال از تاریخ تاسیس  نامحدود است.

 

ماده9: وظایف و تکالیف

1-9: اتحادیه فوتبال و کلیه اعضا آن متعهد به رعایت کلیه مفاد اساسنامه فدراسیون فوتبال جهانی فوتبال (FIFA)، کنفدراسیون فوتبال آسیا(AFC) و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می باشد.

2-9: اتحادیه و کلیه اعضا آن متعهد هستند تا هرگونه دعوی و اختلافات فوتبال خود را صرفاً در ارکان قضایی ویژه فوتبال طرح، پیگیری و حل و فصل نمایند و از مراجعه به محاکم عمومی دادگستری خودداری نمایند.

3-9 ارائه جدیدترین اطلاعات علمی و فنی فوتبال به باشگاه ها

4-9 دفاع و تامین حقوق باشگاه ها ی عضو در زمینه معنوی و مادی بویژه درآمدهای حاصل از فوتبال

5-9 همکاری با باشگاههای عضو و اتخاذ تدابیر مقتضی برای جلوگیری از هرگونه اختلاف که ممکن است بین باشگاههای فوتبال بروز نماید.

6-9 برنامه ریزی ، هدایت ،کنترل و اجرای کلیه فعالیت های ورزش فوتبال که از سوی فدراسیون به اتحادیه واگذار شده باشد.

7-9 اطلاع رسانی و انتشار جزوات، نشریات، کتب و برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی(داخلی و بین المللی) عنداللزوم بعد از اخذ مجوزهای قانونی

 

ماده10: هیئت موسس

اعضا هیئت موسس که اقدام به ثبت اتحادیه فوتبال در وزارت کشور نموده اند  عبارتند از:

علی آقا محمدی

سید محمدکاظم اولیایی

محمود جمالی

علی کاظمی

مهدی محمدنبی

علی محمد مرتضوی

کریم ملاحی

تبصره1: در صورتی که عضوی از هیئت موسس فوت نماید یا استعفا دهد و یا عدم صلاحیت او برای هیئت موسس احراز گردد هیئت موسس فرد جایگزین را از بین با سابقه ترین اعضا به اتفاق آراء  انتخاب و جهت تصویب به مجمع عمومی معرفی خواهد نمود.

ماده 11: وظایف هیئت موسس

1-11 فراهم آوردن زمینه مناسب جهت برگزاری اولین مجمع عمومی.

2-11 نظارت بر حسن اجرای امور مجامع عمومی و اتخاذ تصمیم درباره شکایات وارده

3-11 نظارت عالیه و مستمر بر روند کلی تشکیلات

4-11 احراز صلاحیت کاندیدای ریاست شورای مرکزی، دبیرکل و خزانه دار، بازرس و منشی

 

تبصره2: احراز صلاحیت ها بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که بایستی ظرف مدت سه ماه با الگو برداری از اساسنامه فیفا از تاریخ تصویب این اساسنامه تهیه و به تصویب شورای مرکزی برسد.

 

فصل دوم

ارکان

((مجمع عمومی- شورای مرکزی – دبیرکل- بازرسان- اعضا))

ماده12:مجمع عمومی

مجمع عمومی اتحادیه به عنوان عالی ترین رکن تصمیم گیری اتحادیه بوده و متشکل از هیئت موسس اتحادیه، کلیه باشگاههای لیگ برتر، دسته اول و سایر دستجات عضو اتحادیه می باشد و بر دونوع است، عادی و فوق العاده

1-12 مجمع عمومی عادی هر سال یکبار ودر تیرماه هر سال با دعوت قبلی و در زمان و محلی که شورای مرکزی تعیین می نماید تشکیل می شود.

2-12 مجمع عمومی فوق العاده  در موارد قانونی و یا بنا به تقاضای شورای مرکزی – بازرسان و یا درخواست یک سوم اعضا تشکیل خواهد شد.

3-12 مجمع عمومی عادی و فوق العاده وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل نصف بعلاوه یک اعضا در جلسه شرکت نمایند. چنانچه در جلسه اول حد نصاب فوق حاصل نشد در جلسه بعدی که حداکثر15 روز بعد از جلسه نخست تشکیل خواهد شد مجمع عمومی با عده حاضر رسمیت خواهد یافت.

4-12 هر عضو در جلسات مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده یک رای خواهد داشت وضمناً اعضا می توانند برای حضوردر مجمع و اعلام رای وکیل با معرفی نامه معتبر معرفی نمایند و البته اشخاص دارای حق رای حاضر در مجمع حق اعلام بیش از یک رای را ندارند و لو آنکه از طرف  سایرین وکالت داشته باشند.

5-12 تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) با اکثریت(نصف بعلاوه یک) آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود.

6-12 جلسات مجمع عمومی توسط رئیس سنی جلسه و اعضا هیئت رئیسه ای (نایب رئیس سنی، دو نفر ناظر کمترین سن و دبیرکل به عنوان منشی) اداره خواهد شد.

7-12 دعوت برای شرکت در مجامع عمومی – اعم از عادی و فوق العاده باید از  طریق اعلام در سایت اتحادیه و دعوتنامه  ارسالی به آخرین نشانی عضو توامان انجام گیرد.

8-12 قبول درخواست عضویت و یا رد عضویت باشگاه عضو اتحادیه که عدم صلاحیت آن برای مجمع احراز شود،(به شرح مندرج در ماده 17همین اساسنامه)

 

ماده13: وظایف مجمع عمومی

1-13 استماع دستور جلسه و اتخاذ تصمیمات

2-13 انتخاب و عزل اعضای شورای مرکزی و بازرسان

3-13 بررسی گزارش بازرسان و تصویب ترازنامه مالی و بودجه

4-13 اصلاح و تغییرات لازم دراساسنامه (در مجمع عمومی فوق العاده)

5-13 اخذ تصمیم در مورد انحلال اتحادیه (در مجمع عمومی فوق العاده )

 

ماده14: شورای مرکزی

1-14 به منظور اداره امور و تحقق اهداف اتحادیه فوتبال و همچنین نظارت بر اجرای مفاد این اساسنامه و آئین نامه های داخلی، شورای مرکزی اتحادیه فوتبال مرکب از هفت عضو هیئت موسس و اعضا لیگ برتر مسابقات سراسری و هشت باشگاه منتخب لیگ دسته اول (به انتخاب اعضا لیک دسته اول)  و چهار باشگاه منتخب سایر دستجات عضو اتحادیه (به انتخاب خودشان) برای مدت سه سال با رای مستقیم و مخفی انتخاب می شوند.

تبصره3: انتخاب مجدد هر یک از اعضا اتحادیه فوتبال برای عضویت درشورای مرکزی بلامانع است

2-14 شورای مرکزی از بین خود مبادرت به انتخاب رئیس شورا برای مدت سه سال می نماید و رئیس شورا از شروع به کار می تواند همواره فردی را به سمت نایب رئیس انتخاب نماید که در غیاب رئیس اداره امور را بعهده خواهد داشت.

3-14 بمنظور تنظیم امور مربوط به جلسات شورای مرکزی، شورا فردی را به عنوان منشی جلسات شورا انتخاب خواهد نمود.

4-14 انتخاب یکنفر به عنوان دبیرکل اتحادیه فوتبال و یک نفر به عنوان خزانه دار برای مدت سه  سال

تبصره4: آیین نامه راجع به شرایط کاندیدای دبیرکل و خزانه دار بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که بایستی ظرف مدت سه ماه با الگو برداری از اساسنامه فیفا از تاریخ تصویب این اساسنامه تهیه و به تصویب شورای مرکزی برسد.

تبصره5: ریاست شورای مرکزی، دبیرکل، خزانه دار، منشی و بازرسین حداکثر برای سه دوره متوالی می توانند انتخاب شوند، انتخاب بیش از سه دوره در صورتیکه بصورت متناوب باشد بلامانع است.

5-14 شورای مرکزی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت (نصف بعلاوه یک)آراء در جلسه معتبر خواهد بود.

6-14 جلسات شورای مرکزی حداقل هرسه ماه یکبار و در صورت لازم با توجه به نیاز اتحادیه فوتبال زودتر از موعد تشکیل خواهد شد و تصمیمات متخذه طی صورتجلسه کتبی در دفتر اتحادیه فوتبال ثبت میگردد.

7-14 شورای مرکزی اتحادیه فوتبال به اجرای دقیق کلیه مصوبات مجمع عمومی موظف بوده و اعضا نسبت به اتحادیه فوتبال مسئولیت مشترک دارند.

8-14 شورای مرکزی برای انجام وظایف مقرر در این اساسنامه دارای تمام اختیارات قانونی بوده و نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به اتحادیه فوتبال است حق اتخاذ تصمیم دارد.

9-14 حق الزحمه اعضا ستادی و اجرایی اتحادیه فوتبال به پیشنهاد دبیرکل اتحادیه و بر اساس آئین نامه ای که حداکثر سه ماه پس از تصویب این اساسنامه به تصویب شورای مرکزی میرسد قابل پرداخت است.

10-14 تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده

11-14 اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد دفاتر در استان ها

 

ماده15: وظایف دبیرکل اتحادیه فوتبال

1-15 اجرای کلیه اقدامات و اتخاذ تدابیر لازم در جهت برگزاری و تشکیل جلسات و مجامع عمومی عادی و فوق العاد

2-15 اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی

3-15 حفظ و حراست حقوق اعضا و انجام خدمات رفاهی طبق مفاد اساسنامه

4-15 تماس و مکاتبه با ارگانهای داخلی و خارجی به منظور پیشبرد اهداف اتحادیه

5-15 بکارگیری – تعلیق پایان کار افراد بر اساس مصوبات شورای مرکزی

6-15 افتتاح حساب های بانکی بنام اتحادیه فوتبال برای ایجاد تسهیلات لازم در اداره امور مالی اتحادیه فوتبال و توسعه عملیات نزد بانک ها و موسسات مجاز اعتباری و در صورت لزوم انعقاد قراردادهای مورد نیاز بانک ها و سایر موسسات حقیقی و حقوقی برای انجام عملیات خود کفایی و هرگونه خدمات رفاهی و اجتماعی

7-15 دعوت اعضا برای شرکت در جلسات مجمع عمومی و ارسال ترازنامه برای بازرسان حداقل پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی

8-15 ایجاد دبیرخانه برای تهیه و تنظیم و نگهداری سوابق اتحادیه فوتبال و تشکیل پرونده جداگانه برای هر یک از اعضا و ضبط و نگهداری گزارشات و سایر مدارک اتحادیه فوتبال

9-15 دبیرکل اتحادیه فوتبال جهت توسعه و حسن انجام امور می تواند دارای شش معاون بصورت ذیل و مشاور به تعداد مورد نیاز باشد.

معاون اداری و مالی

معاون امور حقوقی

معاون  بین الملل

معاون امور فنی

معاون امور فرهنگی و روابط عمومی

معاون امور اقتصادی

تبصره6:  علاوه بر معاونین و مشاورین فوق چنانچه دبیرکل تشخیص دهد نیاز به معاونت های دیگری دارد موارد را با ذکر توضیحات کارشناسی جهت تصویب به شورای مرکزی ارائه خواهد نمود.

10-15 پاسخ به سوالات اعضا و مقامات و مراجع صلاحیت دار و قانونی کشور و اقامه دعوی و دفاع از دعاوی که له و علیه اتحادیه و در ارتباط با اتحادیه در کلیه مراجع قضایی و اداری و نهادهای دیگرمی گردد  و تعیین وکیل

11-15 تهیه صورتجلسه و افتتاح مجمع عمومی و ارائه گزارش سالیانه و ترازنامه مالی و بودجه

12-15 اتخاذ تصمیم در مورد رفع احتیاجات ضروری و تقویت بنیه مالی اعضا از طریق تشکیل شرکت تعاونی – تاسیس صندوق آتیه – سرمایه گذاری – خرید – مشارکت – در اختیار گرفتن – اجاره کردن- تاسیس و ایجاد و توسعه مراکز فرهنگی – ورزشی – خدماتی – تفریحی با تصویب شورای مرکزی

13-15 ارسال دعوت نامه بهمراه دستور جلسه و پیشنهادات واصله برای اطلاع اعضا حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی

 

ماده 16: بازرسان و وظایف آنها

1-16 اتحادیه فوتبال دو نفر بازرس خواهد داشت که با اکثریت آراء اعضا در مجمع عمومی بمنظور نظارت بر نحوه کار اتحادیه فوتبال و برای مدت یکسال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان در دوره های بعدی بلا مانع است.

2-16 بازرسان حق دخالت مستقیم در تصمیم گیری و نحوه اجرا را ندارند و لی منفرداً یا متفقاً می توانند کلیه دفاتر و حسابهای اتحادیه فوتبال و صورتجلسات شورای مرکزی  و کلیه مدارک مالی را بازرسی کرده و نتیجه تحقیقات و رسیدگی خود را در طی سال در مجمع عمومی مطرح نمایند.

3-16 هر یک از اعضا می توانند در صورت تشخیص تخلف در امور اتحادیه  فوتبال از بازرسان تقاضای رسیدگی نمایند.

4-16 بازرسان موظفند ترازنامه مالی اتحادیه فوتبال را بررسی کرده گزارش لازم را برای تصمیم گیری به مجمع عمومی ارائه نمایند.

5-16 نظارت بر اجرای دقیق مفاد اساسنامه و آئین نامه های اتحادیه فوتبال توسط اعضا

6-16 بازرسان می توانند در صورت ضرورت از شورای مرکزی در خواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند. بدیهی است دستور جلسه می بایست ضمیمه درخواست باشد.

تبصره7:شورای مرکزی نیز موظف خواهد بود حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید.

 

ماده 17: شرایط عضویت در اتحادیه فوتبال

1-17 دارا بودن پروانه باشگاه از وزارت ورزش و جوانان که رشته فوتبال در آن مجاز  باشد.

2-17 فعالیت و حضور در مسابقات رسمی فدراسیون فوتبال

3-17 پذیرفتن مفاد اساسنامه FIFA  ، AFC ، فدراسیون فوتبال و اتحادیه فوتبال

4-17 پرداخت حق عضویت

 

ماده 18: وظایف اعضا

1-18 شرکت در مجامع عمومی اتحادیه فوتبال

2-18 رعایت کلیه مقررات و اجرای مصوبات اتحادیه فوتبال

3-18  اعضا موظفند شئون و اعتبار اتحادیه فوتبال را رعایت کرده از هر نوع عملی که موجب خسارات مادی و معنوی می شود احتراز نمایند و هرگونه فعالیت خارج از محدوده اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی بنام اتحادیه فوتبال مجاز نخواهند بود.

4-18 اگر بنا به عللی رابطه عضو با اتحادیه فوتبال قطع  گردد عضو خارج شده یا وارث قانونی آن می توانند کلیه حقوق متعلقه را پس از تصویب ترازنامه مالی سالیانه دریافت نماید ولی حق عضویت های پرداخت شده قابل استرداد نخواهد بود.

 

ماده 19: تامین بودجه اتحادیه از محل

1-19 کمک های مالی از ناحیه دستگاه ها و نهادهای اداری، و شهرداری ها و بخش دولتی و خصوصی

2-19 کمک مالی از وزارت ورزش و جوانان و مجتمع ورزشی داخل و خارج ( کمیته ملی المپیک، کنفدراسیون آسیایی، فدراسیون فوتبال و فیفا )

3-19 عواید حاصل از فروش بلیط مسابقات و برنامه های ورزشی .

4-19 کمک مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، اصناف، بازاری ها و سایر اقشار

5-19 عواید حاصل از فروش کتب، جزوات، عکس ها، اسلایدها، فیلم ها، مقالات و نشریات ورزشی و سمینارها و کلاس های آموزشی

6-19 عواید حاصل از ساخت، تولید، توزیع، و فروش لوازم ورزشی

7-19 عواید حاصل از اجاره اماکن

8-19 ارائه خدمات مدیریتی و ارائه مشاوره در حوزه های مختلف

9-19 عواید حاصل از دریافت حق عضویت سالانه باشگاه ها و تیم های ورزشی

10-19 عواید حاصل از انجام اقدامات بازرگانی و تجاری

11-19 عواید حاصل از حقوق ورزشی مانند حق پخش تلویزیونی و رادیویی، تبلیغات دور زمین، روی لباس، تبلیغات الکترونیکی و غیره

12-19 عواید حاصل از برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی و نظرسنجی

13-19 اتحادیه باشگاه ها در زمینه کمک و مساعدت به رشد، توسعه و شکوفایی باشگاه های کشورمی تواند در جهت اعتلای ورزش فوتبال از محل درآمدهای حاصله و کمکهای سازمانها و نهادهای مختلف اقدام نماید.

14-19 اقدامات قانونی در جهت تقویت بنیه مالی اتحادیه از طریق فعالیت های لازم و عقد قرارداد تبلیغات مرتبط با فوتبال از جمله تبلیغات دور زمین، لوازم ورزشی، البسه ورزشی و همچنین از طریق لوازم الکترونیکی و ضبط و پخش برنامه های صوتی و تصویری ، مطبوعاتی ، فعالیت های بازرگانی و اقتصادی، و… در ارتباط با ورزش وفق قوانین و مقررات کشور

 

ماده20: متفرقه

1-20 کلیه چک ها و اسناد و اوراقی که برای اتحادیه تعهد مالی ایجاد می کند با امضاء دبیرکل اتحادیه فوتبال و خزانه دار و مهر اتحادیه فوتبال معتبر خواهد بود.

2-20 نامه و اوراق عادی اتحادیه فوتبال با امضاء دبیرکل اتحادیه فوتبال معتبر است.

3-20 دبیرکل مجاز است اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید.

4-20 پیشنهاد انحلال اتحادیه فوتبال با حداقل 2/1( یک دوم ) بعلاوه یکنفر از اعضا و انحلال اتحادیه فوتبال با تصویب (چهار پنجم) اعضا انجام و پس از انحلال مدیر تصفیه انتخاب و تصفیه بر اساس قوانین مربوطه انجام و دارایی اتحادیه فوتبال اعم از منقول و غیر منقول پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها و تصفیه کامل به باشگاههای عضو واگذار می شود .

5-20 تا تشکیل اولین مجمع عمومی، هیئت موسس تمام وظایف و اختیارات مجمع عمومی را بعهده دارد.

 

ماده21:

این اساسنامه با 21 ماده و 87 بند و 7 تبصره در مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه در تاریخ  28/4/1395 به تصویب رسید.