تبریک اتحادیه فوتبال به احمدرضا براتی

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، با توجه به استعفای حبیب الله شیرازی رئیس هیات فوتبال استان تهران و قبولی این استعفا از سوی هیات رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال ، طبق اساسنامه احمدرضا براتی نایب رئیس هیات فوتبال استان تهران و عضو هیات رئیسه فدراسیون به عنوان سرپرست هیات فوتبال استان انتخاب شد و حکم خود را از مهدی تاج ریاست فدراسیون فوتبال دریافت کرد. اتحادیه فوتبال انتصاب آقای براتی را به عنوان سرپرست هیات فوتبال تهران تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقت دارد.