مرادی تا اطلاع ثانوی عهده دار وظایف کمیته داوران شد،کشوری فرد امور کمیته مسابقات را برعهده گرفت

با حکم مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، دانیال مرادی به طور موقت عهده دار مسئولیت امور مرتبط کمیته داوران تا تعیین سرپرست برای این کمیته شد.

همچنین با حکم رئیس سازمان لیگ فوتبال، محمدرضا کشوری فرد، عهده دار وظایف کمیته مسابقات سازمان لیگ شد.

پیش از این خداداد افشاران رییس کمیته داوران فدراسیون فوتبال و سهیل مهدی رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال بودند