کارگروه اصلاح ساختاراتحادیه فوتبال تشکیل شد

جلسه شورای معاونین و مشاورین اتحادیه فوتبال امروز به ریاست علی محمد مرتضوی دبیرکل اتحادیه و دیگر اعضا برگزار شد. در این نشست با بررسی عملکرد اتحادیه از هنگام تاسیس در سال 1377 طی 25 سال گذشته که مهم ترین وظیفه آن دفاع از حقوق اعضای فوتبال بوده است مقررشد با توجه به تغییر و اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال و پی گیری خواسته های روز باشگاه ها نسبت به اصلاح ساختار و اساسنامه اتحادیه فوتبال اقدام شود. به همین منظوربا دستور دبیرکل اتحادیه مقرر شد اولین جلسه کارگروه اصلاح ساختاراتحادیه فوتبال هفته آینده با حضور آقایان کاظم اولیایی ، امیر بروجردی ، احمدرضا براتی ، حسین آبانگاه و سعید ناصری برگزار گردد. لازم به ذکر است اتحادیه باشگاه های فوتبال ایران به عنوان یکی از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال و پیشگام احقاق حق تبلیغاتی تلویزیونی باشگاه ها و همچنین پایه گذار انتخابات در فدراسیون ها از سال 1377 با مشارکت و هم فکری مدیران وقت باشگاه های فوتبال مطرح کشور راه اندازی شد و قصد دارد تا باردیگر نسبت به انجام وظایف اصلی خود که همانا دفاع از حقوق اعضای فوتبال است با همکاری و مشارکت بیش از پیش باشگاه های فوتبال کشور اقدام نماید.