در هفته سی و دوم جام قهرمانی لیگ یک اهدا می شود

با توجه به برگزاری آخرین مسابقه خانگی شمس آذرقزوین در فصل جاری وقطعی شدن قهرمانی این تیم در فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ، مراسم اهدای جام قهرمانی در روز چهارشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت و در پایان مسابقه شمس آذر قزوین – خلیج فارس ماهشهر از هفته سی و دوم لیگ یک در ورزشگاه سردار آزادگان شهر قزوین برگزار خواهد شد.