برچسب: صادق درودگر

  • تسلیت به محمد صادق درودگر

    محمد صادق درودگر مدیر بازاریابی سازمان لیگ در غم از دست دادن پدر همسر خود ، داغدار شده است اتحادیه فوتبال این مصیبت را به وی و خانواده ایشان تسلیت...