تسلیت به محمد صادق درودگر

محمد صادق درودگر مدیر بازاریابی سازمان لیگ در غم از دست دادن پدر همسر خود ، داغدار شده است اتحادیه فوتبال این مصیبت را به وی و خانواده ایشان تسلیت می گوید برای آن مرحوم  از خداوندمتعال رحمت الهی آرزو دارد