اولین دیپلم فوتبال در مقطع متوسطه صادر شد

بر اساس تفاهم نامه فیمابین وزارت آموزش وپرورش واتحادیه باشگاه های فوتبال ایران و با تلاش هیات فوتبال اصفهان و اخذ مجوزهای لازم از اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و جذب افراد واجدالشرایط ادامه تحصیل در مقطع دوم متوسطه ، اولین دیپلم فوتبال صادر شد .
لازم به ذکر است پس از آسیب شناسی تحصیلی و شغلی بازیکنان فوتبال توسط اتحادیه باشگاه های فوتبال ، رشته تحصیلی دستیار طراح تمرین فوتبال در شاخه کاردانش در مقطع دوم متوسطه مصوب و بعنوان یکی از رشته های تحصیلی وزارت آموزش و پرورش شناخته شده است و فارغ التحصیلان می توانند در رشته های مرتبط با فوتبال در دانشگاه ها ادامه تحصیل دهند .
باشگاه های فوتبال در سراسر کشور ، آکادمی های فوتبال ، هیئت های فوتبال استان ها و دیگر نهادهای مرتبط با ورزش فوتبال می توانند برای هدایت تحصیلی بازیکنان واجب التعلیم و یا افراد واجدالشرایط جا مانده از تحصیل ، از این طرح و امتیاز استفاده نمایند .