اطلاعیه ثبت نام در نشست وبیناری مکتب شهید سلیمانی

 در خصوص بـرنامه ­هـای ملی بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، و با عنایت به برگزاری نشست ملی تبیین مکتب شهید سلیمانی بصورت  وبیناری برای فدراسیون ­های ورزشی از ساعت 14 لغایت 16 روز یکشنبه مورخ 12/10/1400در سالن جلسات حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان بـه نشانی https://video. msy.gov.ir /farhangi   بدینوسیله به اطلاع میرساند تا در  در نشست مذکور حضور نمایید.